Wij zijn open….

De Speeltuin is er voor kinderen van 4 t/m 11 jaar en is toegestaan met of zonder begeleiders.
Voor de kleintjes t/m 3 jaar alleen onder toezicht het terrein betreden.
Het Speeltuinhek aan parkzijde is altijd open en het terras is open afhankelijk van de aanwezigheid van vrijwilliger/begeleiders.

Het betreden van het speeltuinterrein is op eigen risico.

 Verboden toegang art. 461 Wetboek van Strafrecht.
 Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op een anders grond bevindt waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Reageren is niet mogelijk