Wij zijn open….

De Speeltuin is er voor kinderen van 4 t/m 11 jaar en is toegestaan met of zonder begeleiders.
Voor de kleintjes t/m 3 jaar alleen onder toezicht het terrein betreden.
i.v.m. Corona is de Speeltuin open als er een vrijwilliger/toezichthouder aanwezig is en kunt u via het terras de Speeltuin in.

Het betreden van het speeltuinterrein is op eigen risico.

 Verboden toegang art. 461 Wetboek van Strafrecht.
 Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op een anders grond bevindt waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Reageren is niet mogelijk