Speeltuin reglement

 

De speeltuin is toegankelijk voor kinderen
van 1 – 11 en mindervaliden.

 

Openingstijden voor speeltuin, terras en toilet:
maandag t/m vrijdag van 15.00 – 17.00 uur en
zaterdag van 10.00 – 17.00 uur.
(alleen als er vrijwilligers zijn)


Bij de openbare openingstijden van maandag t/m zondag van 09.00 uur – 21.00 uur
wordt strikt het reglement gehandhaafd.
Als de toegangshekken zijn gesloten dan is het:    

 

Er mogen geen honden of katten in de speeltuin. 

 

Er mag geen drank, drugs en wapens gebruikt worden in de speeltuin.  

 

 Geen glas in de speeltuin.  

Gelieve niet te roken in de speeltuin i.v.m. sigarettenpeuken
en allergie van kleine kinderen. 

 

Gelieve afval en vuil in de afvalbakken te doen. Houd de speeltuin schoon.  

   

 Bij het niet opvolgen van het reglement zullen de toegangshekken weer
gesloten worden en is het weer:

Het betreden van het speeltuinterrein is op eigen risico!
Bij het betreden van het speeltuinterrein, is het bestuur niet verantwoordelijk
voor schade aan derde, wel zijn ouders en/of verzorgers zelf verantwoordelijk
voor eventuele schade, ongelukken en gedrag van hun kinderen.

 

Reageren is niet mogelijk